Конјугатор на глаголи за македонски јазик

ГЛАГОЛСКИ КОНЈУГАТОР

Внеси глагол:


Добредојдовте кај автоматскиот конјугатор на глаголи.

Глаголска конјугација според Правопис на македонскиот јазик.

Глаголите се менуваат според свршената, несвршената и двовидската парадигма.

verbs 

VIGNA - Конјугатор на глаголи® beta ver. 0.9
2016 - 2024
Главен истражувач: ©Владимир Цветкоски, Скопје
Истражувачи: Катарина Ѓурчевска Атанасовска и Соња Китановска Кимовска
Како интердисциплинарен проект, апликацијата е делумно поткрепена од Министерството за култура на РСМ
како проект од национален интерес во 2019 година.
Испратете коментари, сугестии или пријавете неточности кај:
info[at]vigna.mk